Tietosuojakäytäntö

Fleet Tec vastaa henkilökohtaisista tiedoista asiakkaita ja toimittajia koskevista henkilötiedoista, joita Fleet Tec kerää ja käsittelee Fleet Tecin toiminnan yhteydessä. Fleet Tec käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Fleet Tec käsittelee asiakkaita ja toimittajia koskevia henkilötietoja niminä, yhteystietoina viittauksena yritysasiakkaalle lähetettyyn asiakaslaskuun.

Fleet Tec pyrkii henkilötietojen käsittelyssä täyttämään Fleet Tecin, asiakkaan ja toimittajien väliset sopimukset.
Asiakkaan ja toimittajan henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille Fleet Tecin, asiakkaan ja toimittajan välillä tehtyjen sopimusten täyttämiseksi kokonaan tai osittain. Näillä yrityksillä on kuitenkin pääsy vain sellaisiin henkilötietoihin, jotka ovat tarpeen heidän velvollisuuksiensa täyttämiseksi, ja ne tekevät sopimuksen yrityksen ja toimittajan kanssa, jos ne sitoutuvat olemaan käyttämättä henkilötietoja muihin tarkoituksiin.

 

Kuinka kauan Fleet Tec tallentaa henkilötietoja?
Fleet Tec tallentaa henkilötietoja vain tarpeelliseksi ajaksi. Kirjanpitolaissa vaadittuja henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta tilinpäätöspäivästä. Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne koskevat Fleet Teciä, painavat suurempaa kiinnostusta Fleet Teciä kohtaan kuin asiakkaalle ja toimittajalle aiheutuvat haitat tai jos Fleet Tec on vastaanottanut henkilötietojen poistamista koskevan pyynnön.

 

Oikeutesi
Asiakkaalla ja toimittajalla on oikeus pyytää maksutta tietoja tai korjauksia asiakkaan ja toimittajan henkilötietoihin tai niiden korjaamiseen, joita Fleet Tec käsittelee. Asiakkaalla on myös oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, pyytää käsittelyn lopettamista ja hankkia asiakkaan ja toimittajan Fleet Tecin toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman Fleet Teciä.

 

Ota meihin yhteyttä
Asiakas ja toimittaja, jotka haluavat ottaa yhteyttä Fleet Teciin asiakasta tai toimittajaa koskevien henkilötietojen käsittelystä, voivat ottaa yhteyttä Fleet Teciin postitse tai sähköpostitse seuraavasti:
Fleet Tec AB, Herkulesvägen 23, 55303 Jönköping
info@fleet-tec.se

Jos asiakas tai toimittaja on tyytymätön Fleet Tecin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, asiakas tai toimittaja voi tehdä valituksen tietotarkastukselle tai vastaavalle viranomaiselle maassa, jossa asiakas tai toimittaja asuu tai työskentelee.

 

Verkkosivustomme käyttää evästeitä, jotka ovat tiedostoja, jotka sisältävät tietoja, jotka auttavat parantamaan verkkosivustokäynnin kokemusta. Nämä tiedostot tallennetaan kävijän tietokoneelle, ja selain voi käyttää niitä muistamaan tietoja. Haluttaessa evästeet voidaan poistaa tai estää kokonaan, mutta vierailun kokemus voi tällöin vaikuttaa negatiivisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

We use cookies to give you access to functions that makes it easier to use this webbsite. By proceeding, you approve that we use cookies.