Ympäristö

Fleet-Tec-Flamingo-Cut-out.jpgFleet Tec AB:n työympäristöpolitiikka

 


Fleet Tecin pääliiketoimintaan kuuluu Suodattimen myynti ja vaarallisten jätteiden välitys Ruotsista

tehokkaasti ja ympäristöä säästävällä tavalla, pääasiassa kierrätystä varten. Fleet Tec näkee ympäristötyön

tärkeä kilpailukeino ja siksi sen pitäisi olla luonnollinen osa työtämme.

Nykyinen lainsäädäntö ja määräykset ovat Fleet Tecin perustavanlaatuisia.

Fleet Tecin ympäristötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien tahojen kanssa (henkilöstö, viranomaiset jne.)

Meillä on korkea tavoite kehittää Fleet Tecin tarjoamia tuotteita ja tarjoamme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja mahdollisuuksien mukaan.

 


Tähän liiketoimintaan ei liity suuria työympäristöriskejä, ja täytämme yritykselle asetetut vaatimukset

lakien ja hallituksen määräysten mukaisesti. Tiedämme työympäristövastuumme ja valvomme

tämä vastuu, jotta pystymme noudattamaan määräyksiä ja sovellettavia standardeja hyvällä marginaalilla.

 


Fleet Tec AB:n työympäristö ei saa altistaa työntekijöitä terveydelle tai tapaturmille, eikä meidän työympäristö

työpaikan tulee olla työn luonteeseen nähden hyvä.

 


Miellyttävä ja haluttu työympäristö on ympäristö, joka on niin hyvä, että jokainen työntekijä on onnellinen ja

kehittyneet työssään. Se on myös ympäristö, johon liittyy riskittömyyttä. Siksi on oltava rehellinen ja avoin

asenne vallitsee työpaikalla, ja kaikille työntekijöille on annettava mahdollisuus vaikuttaa omaan

työtilanne. Näemme hyvän ja miellyttävän työympäristön yhtenä edellytyksenä sille, että pystymme

olla tuottava ja kilpailukykyinen, ja heillä on paremmat mahdollisuudet rekrytoida uusia päteviä työntekijöitä.

 

Esimiehet ja esimiehet ovat vastuussa sellaisista työympäristö- ja ulkoisista ympäristöasioista, joihin he suoraan vaikuttavat

he tekevät erilaisia ??päätöksiä. On velvollisuus luoda tällainen hyvä työympäristö ja ulkopuoli valtuuksiensa puitteissa

ympäristöä mahdollisimman paljon, ja välittömälle esimiehelle on ilmoitettava, jos valtuudet eivät ole riittäviä.

 


Myös jokaisen työntekijän tulee päivittäisessä työssään osoittaa henkilökohtaista vastuuta terveydestä ja ympäristöstä, niin se

Jokaisen on oltava tietoinen riskeistä ja uhista ja raportoitava niistä välittömästi

hyvää työympäristöä ja ulkoista ympäristöä kohtaan. Jokaisen työntekijän velvollisuuteen kuuluu myös ohjeiden noudattaminen

ja työympäristösyistä laaditut rutiinit.

 


Uusien investointien, uusien tai saneerausten tai muiden liiketoiminnassa, työympäristössä ja

ympäristöasioista keskustellaan, riskejä tarkastellaan ja seurauksia arvioidaan yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Tällä tavalla voidaan ja täytyy myöhemmin ryhtyä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ja

minimoi työympäristöön ja ulkoiseen ympäristöön kohdistuvat riskit.

 


Jotkut työympäristöongelmat voivat olla luonteeltaan sellaisia, että tarvitaan teknistä, lääketieteellistä tai psykososiaalista asiantuntemusta

ja siinä tapauksessa tarvittavat toimenpiteet on ryhdyttävä mahdollisuuksien mukaan.

 


Tämän ympäristöpolitiikan tulee olla hyvin tunnettua yrityksen sisällä sekä asiakkaiden ja ulkomaailman kannalta.

Fleet Tec pyrkii aina avoimuuteen.

 


Fleet Tecin ympäristöpolitiikkaa päivitetään tarpeen mukaan.

Laadunhallintajärjestelmä

Lataa PDF

OK

We use cookies to give you access to functions that makes it easier to use this webbsite. By proceeding, you approve that we use cookies.