Integritetspolicy

Fleet Tec  är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör kunden & leverantörer och som Fleet Tec samlar in och behandlar i samband med Fleet Tecs verksamhet. Fleet Tec behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Fleet Tec behandlar personuppgifter som rör kund & leverantör i form av namn, kontaktuppgifter som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Fleet Tecs syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Fleet Tec, kunden och leverantörer.
Kundens och leverantörens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Fleet Tec, kunden och leverantören, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med företaget och leverantören där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

 

Hur länge lagrar Fleet Tec personuppgifter
Fleet Tec lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Fleet Tec är aktuella, väger högre intresse för Fleet Tec än besväret för kunden och leverantören eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Fleet Tec.

 

Din rättigheter
Kunden och leverantören har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör kunden och leverantören och som behandlas av Fleet Tec. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som kunden och leverantören har tillhandahållit Fleet Tec i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Fleet Tec hindrar det.

 

Kontakta oss
Kunden och leverantören som vill kontakta Fleet Tec angående behandlingen av personuppgifter som rör kunden eller leverantören kan ta kontakt med Fleet Tec via post eller e-post enligt följande:
Fleet Tec AB, Herkulesvägen 23, 55303 Jönköping
info@fleet-tec.se

Om kunden eller leverantören är missnöjd med Fleet Tecs behandling av personuppgifter kan kunden eller leverantören lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där kunden eller leverantören bor eller arbetar.

 

Cookie-information
Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.