Miljø

Fleet-Tec-Flamingo-Cut-out.jpgArbejdsmiljøpolitik for Fleet Tec AB

 


Fleet Tecs hovedforretning omfatter salg af Filter og formidling af farligt affald fra det svenske

markedsføre på en effektiv og miljørigtig måde, primært til genanvendelse. Fleet Tec ser miljøarbejdet som

et vigtigt konkurrencemiddel og bør derfor være en naturlig del af vores arbejde.

Nuværende lovgivning og regler er grundlæggende for Fleet Tec.

Fleet Tecs miljøarbejde udføres i tæt samarbejde med alle relevante interesser (Personal, myndigheder mv.)

Vi har en høj ambition i at udvikle de produkter, Fleet Tec leverer, og vi leverer miljømæssige alternativer, hvor det er muligt.

 


Denne virksomhed indebærer ingen større arbejdsmiljørisici, og vi opfylder kravene til forretningen

fastsat i love og statslige bestemmelser. Vi er bevidste om vores arbejdsmiljøansvar og overvåger

dette ansvar, så vi med god margin lever op til regler og gældende standarder.

 


Arbejdsmiljøet i Fleet Tec AB må ikke udsætte medarbejdere for dårligt helbred eller ulykker, og arbejdsmiljøet i vores

arbejdspladsen skal være god i forhold til arbejdets karakter.

 


Et behageligt og ønskværdigt arbejdsmiljø er et miljø, der er så godt, at enhver medarbejder er glad og

udviklet i deres arbejde. Det er også et miljø, der involverer et fravær af risici. Derfor skal man være ærlig og åben

holdning hersker på arbejdspladsen, og alle medarbejdere skal have mulighed for at påvirke deres egen

arbejdssituationen. Det ser vi et godt og behageligt arbejdsmiljø som en af ??forudsætningerne for, at vi kan

være produktiv og konkurrencedygtig, og have større muligheder for at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere.

 

Ledere og arbejdsledere er ansvarlige for sådanne arbejdsmiljø- og eksterne miljøforhold, som er direkte berørt af dem

forskellige beslutninger, de træffer. Det er ansvaret for at skabe et så godt arbejdsmiljø og ydre inden for sine beføjelser

miljø som muligt, og den nærmeste leder bør informeres, når beføjelserne er utilstrækkelige.

 


Også hver medarbejder skal i det daglige arbejde udvise et personligt ansvar for sundhed og miljø, så det

Det er op til enhver at være opmærksom på og straks rapportere eventuelle risici eller trusler til en

godt arbejdsmiljø og over for det ydre miljø. Den enkelte medarbejders ansvar omfatter også at følge instruktionerne

og rutiner etableret af arbejdsmiljøhensyn.

 


Ved nye investeringer, ny- eller ombygninger eller andre ændringer i virksomheden, arbejdsmiljø og

miljøforhold drøftes, risici undersøges og konsekvenser vurderes i samarbejde med medarbejderne.

På den måde kan og skal der efterfølgende træffes foranstaltninger for at forebygge uheldige effekter og

minimere risici for arbejdsmiljø og ydre miljø.

 


Nogle arbejdsmiljøproblemer kan være af en sådan karakter, at der er behov for teknisk, medicinsk eller psykosocial ekspertise

og i et sådant tilfælde skal de nødvendige foranstaltninger træffes så vidt muligt.

 


Denne miljøpolitik skal være velkendt i virksomheden og for kunderne og omverdenen generelt.

Fleet Tec stræber altid efter åbenhed.

 


Fleet Tecs miljøpolitik opdateres efter behov.

 

Kvalitetsstyringssystem

Download PDF

OK

We use cookies to give you access to functions that makes it easier to use this webbsite. By proceeding, you approve that we use cookies.