Warranty

When you buy filters from us, you can feel completely safe. We always provide fully valid Warranties on all filters in our wide range. The warranty also applies from the machine supplier, even if the machine is brand new. We call it a real warranty without a lot of fine-tuned fuss.

Filter kvalitetBegagnade olje- och bränslefilter är miljöfarliga avfall. Att slänga förbrukade filter bland soporna är olagligt. Fleet Tec tar som enda filterleverantör motsvarande mängd förbrukade filter i retur. Vi tillhandahåller även godkända avfallskärl, vilka hämtas vid behov. Vi hjälper också till med nödvändig information, samt gör anmälan till Länsstyrelsen. Det kallar vi kvalitet och miljöansvar och ännu argument att anlita Fleet Tec vid köp av filter.

form116-warranty-web.jpg 

OK

We use cookies to give you access to functions that makes it easier to use this webbsite. By proceeding, you approve that we use cookies.