Att förstå luftfiltrering

Genom att enbart titta på ett luftfilter är det omöjligt att veta om det behöver bytas. Ett filter som ser relativt rent ut, kan på grund av mycket små partiklar från avgasrök eller luftföroreningar vara nästan helt igensatt. Å andra sidan kan ett filter som ser smutsigt ut, vara i så bra skick att det fungera tillfredställande under lång tid.

 

Hur fungerar filtrets olika delar? Nästan alla filter består av veckat papper (cellulosa). Veckningen medför att största möjliga yta exponeras för att få ut maximal storlek på filtret. Veckningen tillför också styrka så att filtret kan stå emot den pulserande luftgenomströmningen.

 

Olika cellulosasammansättningar, harts-och kemikalietillsatser används för att det inte ska vara lättantändligt och även kunna motstå fukt etc. Alla har dock samma funktion att vara ett grundskydd mot smuts.

 

För att få ut bästa och längsta tiden på luftfilter bör man använda en vakuummanometer för att mäta undrtrycket i insugsröret. För högt undertryck innebär filterbyte.

Oljefilter

Att välja rätt filter är lika viktigt som att välja rätt olja. Genom att fånga in skadliga föroreningar så att det inte når motorns rörliga delar förlänger filtret motorns livslängd betydligt. De för motorn mest skadliga föroreningar har en storlek av 5 till 20 µm (1 µm = 1 tusendels millimeter). Som jämförelse kan nämnas att hårstrås tjocklek är cirka 50 my i diameter.

Var föroreningar kommer ifrån?

  • Utifrån, föroreningar tillförs via bränslet, luften eller olja.
  • Inbyggt vid motorns tillverkning finns lite orenheter kvar. Formsand är ganska vanligt.
  • När motorn arbetar lossnar mikroskopiska delar från lager, cylinderväggar och andra rörliga delar som kolvar etc. och cirkulerar med oljan.

I slutet av 1920- talet upptäckte man ett direkt samband mellan en motors inre renhet och dess livslängd. Livslängden på motorn ökade betydligt genom att filter effektivt kunde avlägsna fasta föroreningar men ändå med bibehållen smörjförmåga.

 

Vi använder cookies Jag godkänner