Filterutbildning

Nedan finns korta utbildningsvideor från Baldwin FIlters där man kan skaffa sig grundläggande

kunskaper inom filtreringssegmenten vi jobbar som mest med.

Ta gärna en stund och kolla igenom alla videor. Det kan vara till god hjälp vid daglig försäljning av filter.

 

Fleet Tec har duktig och kunnig personal som gärna kommer ut och utbildar säljare / mekaniker på plats.

Hör bara av er till oss så bokar vi in er.

 

Filter Xray Machine.jpg

 

Korta Intressanta Fakta:

* För varje liter förbrukat bränsle kräver en modern dieselmotor ca 15.000 liter luft.

* Ett standard Bränslefilter har en filtrerar normalt bort partiklar större än 10 micron. Diametern på ett mänkligt hårstrå är ca 70 micron, Pollen 30-50 micron. En röd blodkropp ligger på ca 8 micron.

* Ett luftfilters effektivitet ökar under dess livslängd.

* 1 gram dammpartiklar per hästkraft är nog för att förstöra en hel motor.

* Baldwins nya Nanofiber serie filtrerar 99,99% av föroreningarna jämfört med standard 99,97% skillnaden? Fångar 3 gånger mer skadliga partiklar.

* Nanofiber filter har ca dubbelt så lång livslängd som ett standard cellulosa luftfilter.

* 40% av alla motorproblem har sitt ursprung i kylsystemet

* Nanofiber filter består av syntetiskt media, vilket gör dem vattentåliga.

* föroreningar i motoroljan består oftast av ca 75% partiklar från motorn & 25% av partiklar som kommer utifrån.

* Dieseln förser inte bara din motor med energi, det förser den även med Kylning och smörjning & rening

* För varje Gallon (3,8 Liter) är det ca 18 miljoner föroreningar större än 4 micron.

 

Förklaring av ofta tekniska termer som oftast används i filtersammanhang.

 

Beta Ratio.

Vart man än vänder sig inom filterbranschen pratar folk om Micron Rating. Men eftersom det inte finns industriell standard för tester av Micron Rating,

Vilka oftast är teoretiska och ej absoluta. Men att denna "Beta Ratio" testmetod har blivit accepterad av nästan alla Filter & Maskintillverkare.

 

Beta Ratio används för att uttrycka filtreringens effektivitet. Ett Beta Ratio test använder föroreningar med speciella graderingar

av partikelstorlekar. Uppmätta mängder av dessa testpartiklar adderas regelbundet till Oljan som hela tiden pumpas genom filtret.

Uppmätta prov av oljan tas vid tidsinställd intervall både uppströms och nedströms om filtret. Föroreningarna i denna oljan mäts genom en partikelräkning på alla olika storlekar av föroreningar.

 

Beta Ratio räknas ut genom att dela antalet partiklar i oljan innan filtret & antalet efter filtret. Dessa siffror divideras sedan i 2.

Exempel: Om inloppet (smutsig olja före filtret) blir 200, Och utloppet (ren olja efter filtret) får 100.

Då blir uträkningen enligt följande.

200/100 = 2

i detta fallet skulle filtrets Beta Ratio bli 2.

Beta Rating kan konverteras till procentuell effektivitet genom att använda nedan formula.

Beta - 1/Beta = Procentuell effektivitet. Om ovanstående uträkning återanvänds i denna kalkulering får vi:

(2-1)/1 ) 1/2 eller 50%

Baserat på ovanstående uträkning har detta filter en effektivitet på 50% av den storleken av partiklarna som mätts.

 

Vanliga Termer inom filtrering.

 

Beta Ratio:

Indikeras genom symbolen "b" Beta Ratio är en kalkulering av filteringseffektivitet baserad på testdata från tester som utförts på filtret.

Beta Ratio representerar antalet partiklar av en bestämd storlek som går in i filtret och divideras genom antalet partiklar av samma storlek som

passerar filtret.

 

Bypass Filter.

ett extra filter som används tillsammans med ett fullflödes filter.

Genom bypassfiltret går enbart en begränsad mängd olja som filtreras ännu finare än i fullflödesfiltret.

 

Kapacitet.

Totalt antal uppfångade partiklar av filtrets media under bestämda testförhållanden. Detta mäts genom dess vikt.

 

Effektivitet.

Filtrets förmåga att fånga och behålla föroreningar baserade på föroreningarnas partikelstorlek.

Storleken av fångade partiklar mäts eller kalkuleras genom labratorietester & analyser. Ju högre rating filtret har,

Desto mindre partiklar är fångade av filtret.


Media:

Media är det materialet som används för att fånga upp föroreningarna från oljan.

 

Oljefiltrering

Bränslefiltrering

Luftfiltrering

Hydraulikfiltrering

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.