Hem > Kompletta Filterlösningar > Hytt

Filteraggregat för Övertryck &  extra luftrening av hytten. Lämpligt för maskiner som arbetar i dammiga miljöer så som bergskrossning, Flisning, rivning m.m.

 

Standardutrustade maskiner idag, Från gamla till helt nya. Så är övertrycket oftast under all kritik. I oberoende tester på skogsmaskiner uppmätte man som mest 5-30 Pascal. Även på maskiner som endast hade 100 drifttimmar. Ett godkänt övertryck kan vara 60 Pascal.

 

Aggregatet skapar ett övertryck inne i hytten som håller damm och andra skadliga partiklar ute.

Tänk på att Silikos är en smygande hälsofara och dessutom obotligt.

 

Den inbyggda fläkten tar in luft via 2 filterelement som sedan efter filtrering trycker igenom luft i ordninare hyttluftintag och värmepaket. Här skapas ett övertryck som gör att förorenad luft ej kan tränga in fönsterspringor eller andra otäta ställen.

Filtreringsgraden i sista filtret är av standarden HEPA H13. dvs 99,997% Filtrering uppnås.

Detta uppfyller bl.a. Arbetsmiljöverkets krav för arbete i asbestförorenad miljö

Dessa är speciallt

 

Som tillval kan även förfilter med aktivt kol levereras, Detta filter tar effektivt bort dålig lukt. som t.ex. Soptippar eller vid marksanering.

 

HYTTVENTILATIONSPAKET
Komplett Hyttfilter 210 m3/tim 24 V
 

Vi använder cookies Jag godkänner