Hem > Kompletta Filterlösningar > Hytt

Filteraggregat för övertryck &  extra luftrening av hytten. Lämpligt för maskiner som arbetar i dammiga miljöer så som bergskrossning, flisning, rivning m.m.

 

I standardutrustade maskiner idag, så är övertrycket oftast under all kritik. I oberoende tester på skogsmaskiner uppmätte man som mest 5-30 Pascal. Även på maskiner som endast hade 100 drifttimmar. Ett godkänt övertryck kan vara 60 Pascal.

 

Aggregatet skapar ett övertryck inne i hytten som håller damm och andra skadliga partiklar ute.

Tänk på att silikos är en smygande hälsofara och dessutom obotligt.

 

Den inbyggda fläkten tar in luft via 2 filterelement som sedan efter filtrering trycker igenom luft i ordninare hyttluftintag och värmepaket. Här skapas ett övertryck som gör att förorenad luft ej kan tränga in fönsterspringor eller andra otäta ställen.

Filtreringsgraden i sista filtret är av standarden HEPA H13. dvs 99,997% filtrering uppnås.

Detta uppfyller bl.a. arbetsmiljöverkets krav för arbete i asbestförorenad miljö.

 

 

Som tillval kan även förfilter med aktivt kol levereras, detta filter tar effektivt bort dålig lukt. som t.ex. s optippar eller vid marksanering.

 

HYTTVENTILATIONSPAKET
26 986 SEK
Komplett Hyttfilter 210 m3/tim 24 V

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.